Konstgalleri MARALTO är ett Sommargalleri beläget på Smögenbryggan.
Vi visar internationell nutida bildkonst och skulptur med tonvikt på Skandinavisk konst.Kontakt:
www.konstgallerimaralto.se
maraltodulce@gmail.com
Tel: +46 - (0) 736 77 60 19
Smögenbryggan
SMÖGEN

 


2018

16 Juni-
17 Sept


kl  11 - 22