Konstgalleri MARALTO är ett Sommargalleri beläget på Smögenbryggan.
Vi visar internationell nutida bildkonst och skulptur
med tonvikt på Skandinavisk konst
.


16 Juni- 20 Sept
kl  11 - 22
Kontakt:
www.konstgallerimaralto.se
maraltodulce@gmail.com
Tel: +46 - (0) 736 77 60 19
Smögenbryggan
SMÖGEN